ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง
553,8562808119,7211,12532,606111412,80951314338,9922,029
1. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
นายสง่า จันทร์วิเศษ
875,8935728518,6151,11543,37814500017627,8861,832
2. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย
926,8865168618,9451,20054,15121400018329,9821,930
3. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
นายปราโมทย์ แสนกล้า
886,5524528520,3271,13886,58631300018133,4651,903
4. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
นายจัตุพร บุญระดม
1177,8436349420,3031,27021,4837412,5939921432,2222,077
5. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
นายสนอง สุดสะอาด
1096,8375807112,85592119113500018120,6031,536
6. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
นายพีรพงศ์ สุรเสน
1026,76750711625,7071,64175,71224900022538,1862,397
7. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น
977,72957710124,8721,44621,8187411,7206520136,1392,162
8. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์
927,20851213232,7381,88165,30923400023045,2552,627
9. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
นายสุชิต ชมภูวงศ์
775,86442712931,4361,83964,53521523,40916721445,2442,648
10. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
นายศักดา จันทร์ฝอย
1007,3926238918,9891,24933,08213200019229,4632,004
11. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
นายคำปุ่น บุญเชิญ
1259,83580716236,4532,05042,97711737,71629829456,9813,272
12. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)
1027,50955211624,9471,49316112400021933,0672,069
13. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
นาง
615,40535816642,4432,31154,15617211,9527023353,9562,911
14. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี
15410,25783710020,3021,33454,54819713,71113326038,8182,501
15. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
นายธีระพงศ์ บุษบงก์
1057,0546227414,8381,00532,9429900018224,8341,726
16. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม
856,60938810923,8291,32943,50916500019833,9471,882
17. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
836,16144711925,7181,51676,30327512,2198521040,4012,323
18. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
นายโกวิท เพลินจิตต์
1709,6756116613,35782921,9708949,41139124234,4131,920
19. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
นายเธียนไท คำล้าน
1298,6486898618,9261,19021,6727700021729,2461,956
20. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์
1067,97551610025,6521,32121,3175712,0409020936,9841,984
21. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์
875,7694635712,52876121,2425800014619,5391,282
22. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
นายถาวร คูณิรัตน์
1097,58656213934,5612,10153,60318711,9008925447,6502,939
23. ประถมศึกษายโสธร เขต 1
นายอดุลย์ กองทอง
1318,0037545911,24281222,16610100019221,4111,667
24. ประถมศึกษายโสธร เขต 2
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
1227,7456866212,34388121,3715700018621,4591,624
25. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
นายธนชน มุทาพร
1397,9055869521,2631,41918653424,53818923734,5712,228
26. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
นายมนัส เจียมภูเขียว
16111,1278449820,8351,30033,82417500026235,7862,319
27. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
1177,4605386716,14395643,33214500018826,9351,639
28. ประถมศึกษาอำนาจเจริญ
นายธนัญชัย สายสุด
17210,8119097716,4061,09221,5427111,9846525230,7432,137
29. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
นายเกิดมี สอนเมือง
1328,7346897015,08999621,9714611,7497220527,5431,803
30. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ดร.เจริญ ราชโสภา
412,8802226014,46479932,34711500010419,6911,136
31. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
926,0254836112,24982716082726,24227215625,1241,609
32. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
1479,1268405910,80880621,5485700020821,4821,703
33. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
นายศุภสิน ภูศรีโสม
1439,326709438,34253800000018617,6681,247
34. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
นายบวร เทศารินทร์
1157,7776715511,08176454,01320000017522,8711,635
35. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
นายวสันต์ สัตยคุณ
1579,7548239720,2831,31254,61819200025934,6552,327
36. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
นายภัญญู ภูริศรี
1097,67759911125,5031,48421,6408038,83836922543,6582,532
37. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
นายพรชัย โพคันโย
1086,9985858317,1681,18732,23010300019426,3961,875
38. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
นายรัฐอิสรา กงวงษ์
1007,4685489925,1631,43043,41613400020336,0472,112
39. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
นายวิทยา ประวะโข
855,5963786614,68594454,62521900015624,9061,541
40. ประถมศึกษาเลย เขต 1
นายรอง ปัญสังกา
884,7494025712,14380122,2319512,12010714821,2431,405
41. ประถมศึกษาเลย เขต 2
นายพลชัย ชุมปัญญา
966,1424785812,97088532,6431,06400015721,7552,427
42. ประถมศึกษาเลย เขต 3
นายพิสุทธิ์ แสนเมือง
933,852393142,6701871917350001087,439615
43. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
นายอภิชัย ทำมาน
966,4494976013,02278821,9658911,5356615922,9711,440
44. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
นายภัญญู ภูริศรี
574,0163104610,51865621,6797500010516,2131,041
45. ประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1
นายอนุกูล ทองนุ้ย
714,96336213332,7031,81065,61421112,2491221145,5292,395
46. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
นางสุภารีย์ โพนเงิน
1327,9647356110,72078922,0839424,85620819725,6231,826
47. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ดร.ชนาธิป สำเริง
15110,1307856813,31689321,5197311,7437222226,7081,823
48. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
นายชัยณรงค์ แสงคำ
966,622518478,90862211,4986311,6146914518,6421,272
49. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ดร.สกล คามบุศย์
1629,6569856713,60898411,18312714,33017023128,7772,266
50. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
นายอนันต์ พันนึก
22814,1711,22310319,7931,45954,12517600033638,0892,858
51. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
นายสุภาพ วงษามาตย์
1297,9487348618,3121,28522,0419600021728,3012,115
52. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
นายยงยุทธ พรหมแก้ว
1177,6506755711,93982100023,775017623,3641,496
53. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
965,7725257415,1281,05919364200017121,8361,626
54. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
1177,4606797918,8311,19311,3685611,6647419829,3232,002
55. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
นายเทวรัฐ โตไทยะ
594,71136511127,6201,59132,4318624,28816617539,0502,208
56. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
นายไพรวัลย์ จันทะนะ
1419,70770811224,6361,51543,21712711,7153725839,2752,387
57. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
นายจุฬา ชิณวงศ์
745,77243610422,5191,36933,50912600018131,8001,931
58. ประถมศึกษานครพนม เขต 1
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช
14110,36381710323,2021,35743,83618312,3278324939,7282,440
59. ประถมศึกษานครพนม เขต 2
นายประสงค์ สุภา
866,3494289422,0961,20954,82521700018533,2701,854
60. ประถมศึกษามุกดาหาร
นายมารุต อุปนิสากร
1449,4937469919,9101,30133,19014900024632,5932,196
61. มัธยมศึกษา เขต 31
217223176,1384181513,7466971644,8402,1695064,8963,307
62. มัธยมศึกษา เขต 32
นายรณชัย สุขสมบูรณ์
196163512,1379581816,3201,0001230,1371,5746658,6903,548
63. มัธยมศึกษา เขต 33
นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)
6487685315,9141,0271513,3976171126,7051,1718556,5032,883
64. มัธยมศึกษา เขต 28
นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน)
2172275920,2811,37798,8625131333,5021,7378362,8173,654
65. มัธยมศึกษา เขต 29
นายพิทยา ไชยมงคล
1115124013,6388502724,3121,3591334,4521,8128172,5174,033
66. มัธยมศึกษา เขต 30
ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค
218524185,597386108,357443717,5368373731,6751,690
67. มัธยมศึกษา เขต 25
นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
87031374514,1779081613,1726781440,5731,8218368,6253,544
68. มัธยมศึกษา เขต 20
นายมรกต กลัดสอาด
663278319,7046301513,0146681128,9701,4206352,3202,796
69. มัธยมศึกษา เขต 19
นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์
222229278,4295551614,589686717,4797365240,7192,006
70. มัธยมศึกษา เขต 21
นายสมใจ วิเศษทักษิณ
2155253512,039720119,926449818,4717275640,5911,921
71. มัธยมศึกษา เขต 26
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
444957195,45049944,296256822,4349553532,6291,767
72. มัธยมศึกษา เขต 27
ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
2212283510,2388201311,1136631025,0471,2856046,6102,796
73. มัธยมศึกษา เขต 24
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
121,153174245,5224531211,762702717,5468595535,9832,188
74. มัธยมศึกษา เขต 23
นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์
311325207,7644991313,359672921,8091,0034543,0452,199
75. มัธยมศึกษา เขต 22
นายมงคล รุณธาตุ
0005416,0159552119,802975612,9715508148,7882,480
 6,830458,52736,9205,7701,328,73683,241403361,37418,631196497,51922,68713,1992,646,156161,479