ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง
553,8262788119,7451,12632,606111412,80951314338,9862,028
1. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
นายสง่า จันทร์วิเศษ
875,8895718518,6211,11643,37814500017627,8881,832
2. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย
926,8965168618,9451,20054,15121400018329,9921,930
3. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
นายปราโมทย์ แสนกล้า
886,5524528520,3271,13886,58631300018133,4651,903
4. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
นายจัตุพร บุญระดม
1177,8336349319,7261,24432,1329912,5939921432,2842,076
5. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
นายสนอง สุดสะอาด
1096,8375807112,85191919113500018120,5991,534
6. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
นายพีรพงศ์ สุรเสน
1167,91585910423,1901,78354,21823200022535,3232,874
7. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น
987,7505839924,0951,40021,8187411,7206520035,3832,122
8. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์
927,18551013232,7071,87765,30923400023045,2012,621
9. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
นายสุชิต ชมภูวงศ์
785,98143312831,2991,83464,53521523,40916721445,2242,649
10. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
นายศักดา จันทร์ฝอย
1007,3836218918,9781,24833,08213200019229,4432,001
11. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
นายคำปุ่น บุญเชิญ
1259,83580716236,3922,03842,97711737,71629829456,9203,260
12. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)
1037,62356711524,8411,47816112400021933,0752,069
13. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
นางภานิชา อินทร์ช้าง
605,29035016742,5522,31954,15617211,9527023353,9502,911
14. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี
15410,18083910020,2471,32054,54819713,71113326038,6862,489
15. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
นายธีระพงศ์ บุษบงก์
1047,0526207414,58699932,9429900018124,5801,718
16. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม
856,61138710923,8641,33143,50916500019833,9841,883
17. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
836,15944711925,7191,51576,30327512,2198521040,4002,322
18. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
นายโกวิท เพลินจิตต์
1709,6786126613,35582921,9708949,41139124234,4141,921
19. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
นายเธียนไท คำล้าน
1298,6176878618,9141,18721,6727700021729,2031,951
20. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์
1078,0945249925,5161,31421,3175712,0409020936,9671,985
21. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์
855,6954565712,53276121,2425800014419,4691,275
22. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
นายถาวร คูณิรัตน์
1097,58656213934,5612,10153,61718311,9008925447,6642,935
23. ประถมศึกษายโสธร เขต 1
นายอดุลย์ กองทอง
1318,0037545911,24281222,16610100019221,4111,667
24. ประถมศึกษายโสธร เขต 2
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
1227,7176836212,34088021,3715700018621,4281,620
25. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
นายธนชน มุทาพร
1397,8955869521,2631,41918653424,53818923734,5612,228
26. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
นายมนัส เจียมภูเขียว
16111,1178459820,9131,30422,52210300026134,5522,252
27. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
1177,4525416716,12895743,33214500018826,9121,643
28. ประถมศึกษาอำนาจเจริญ
นายธนัญชัย สายสุด
17110,6818947816,5081,10221,5427111,9846525230,7152,132
29. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
นายเกิดมี สอนเมือง
1328,7256897015,08799621,9714611,7497220527,5321,803
30. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ดร.เจริญ ราชโสภา
412,8802226014,46479932,34711500010419,6911,136
31. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
925,9614806112,24982716082726,24227215625,0601,606
32. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
1479,1308325910,80880621,5486400020821,4861,702
33. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
นายศุภสิน ภูศรีโสม
1439,326707438,34253800000018617,6681,245
34. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
นายบวร เทศารินทร์
1157,7806715511,08176454,01320000017522,8741,635
35. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
นายวสันต์ สัตยคุณ
1579,7578239720,2831,31254,61819200025934,6582,327
36. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
นายภัญญู ภูริศรี
1097,67759911125,5031,48421,6408038,83836922543,6582,532
37. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
นายพรชัย โพคันโย
1087,0095808317,2791,18032,23010300019426,5181,863
38. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
นายรัฐอิสรา กงวงษ์
1007,4265469925,1091,42843,41613400020335,9512,108
39. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
นายวิทยา ประวะโข
855,5923776614,68594454,62521900015624,9021,540
40. ประถมศึกษาเลย เขต 1
นายรอง ปัญสังกา
884,7494025712,14380122,2319512,12010714821,2431,405
41. ประถมศึกษาเลย เขต 2
นายพลชัย ชุมปัญญา
966,1354745812,94689032,6431,06400015721,7242,428
42. ประถมศึกษาเลย เขต 3
นายพิสุทธิ์ แสนเมือง
933,856392142,6701871917350001087,443614
43. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
นายอภิชัย ทำมาน
976,5284955912,90978521,9658911,5356615922,9371,435
44. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
นางละออตา พงษ์ฤทัศน์
574,0343094610,52265621,6797500010516,2351,040
45. ประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1
นายอนุกูล ทองนุ้ย
714,96836213332,6231,81565,61421112,2491221145,4542,400
46. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
นางสุภารีย์ โพนเงิน
1327,9327306110,72078722,0839424,85620819725,5911,819
47. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ดร.ชนาธิป สำเริง
15110,1307856713,12087821,5197311,7437222126,5121,808
48. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
นายชัยณรงค์ แสงคำ
966,602516478,92762211,4986311,6146914518,6411,270
49. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ดร.สกล คามบุศย์
1629,6359756713,59398911,18312714,33017023128,7412,261
50. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
นายอนันต์ พันนึก
22814,1451,23010319,7551,46054,12517600033638,0252,866
51. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
นายสุภาพ วงษามาตย์
1308,0667478518,0211,27222,0419600021728,1282,115
52. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
นายยงยุทธ พรหมแก้ว
1177,5096585711,91681500023,775017623,2001,473
53. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น(รองฯรก)
965,7025207414,9461,05419364200017121,5841,616
54. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
1177,4416767918,7431,18811,3685611,6647419829,2161,994
55. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
นายเทวรัฐ โตไทยะ
594,67836511127,6411,58532,4318624,28816617539,0382,202
56. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
นายไพรวัลย์ จันทะนะ
1419,70970811224,6001,50843,21712711,7153725839,2412,380
57. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
นายจุฬา ชิณวงศ์
776,10445410122,0661,35444,40517700018232,5751,985
58. ประถมศึกษานครพนม เขต 1
14210,47882310223,0691,35143,83618312,3278324939,7102,440
59. ประถมศึกษานครพนม เขต 2
นายประสงค์ สุภา
866,3524269422,0891,21254,82521700018533,2661,855
60. ประถมศึกษามุกดาหาร
นายมารุต อุปนิสากร
1459,6087559819,7981,29133,19014900024632,5962,195
61. มัธยมศึกษา เขต 31
217223176,1384181513,7466971644,8402,1725064,8963,310
62. มัธยมศึกษา เขต 32
นายรณชัย สุขสมบูรณ์
185123411,3877021815,5238601331,7811,6036658,7763,177
63. มัธยมศึกษา เขต 33
นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)
6487685315,9141,0271513,3976171126,7051,1718556,5032,883
64. มัธยมศึกษา เขต 28
นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน)
2172275920,2671,37598,8625131333,5021,7378362,8033,652
65. มัธยมศึกษา เขต 29
นายพิทยา ไชยมงคล
1115124013,6388502724,3121,3591334,4521,8128172,5174,033
66. มัธยมศึกษา เขต 30
ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค
218524185,597386108,357443717,5368373731,6751,690
67. มัธยมศึกษา เขต 25
นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
87031374514,1779081613,1726781440,5731,8218368,6253,544
68. มัธยมศึกษา เขต 20
นายมรกต กลัดสอาด
663278319,7046301513,0146681128,9701,4206352,3202,796
69. มัธยมศึกษา เขต 19
นายไพโรจน์ พรมสอน
222229278,4295551614,589686717,4797365240,7192,006
70. มัธยมศึกษา เขต 21
นายสมใจ วิเศษทักษิณ
2155253512,039720119,926449818,4717275640,5911,921
71. มัธยมศึกษา เขต 26
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
444957195,45049944,296256822,4349553532,6291,767
72. มัธยมศึกษา เขต 27
ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
2212283510,2388201311,1136631025,0471,2856046,6102,796
73. มัธยมศึกษา เขต 24
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
121,153174245,5224531211,762702717,5468595535,9832,188
74. มัธยมศึกษา เขต 23
นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์
311325207,7644991313,359672921,8091,0034543,0452,199
75. มัธยมศึกษา เขต 22
นายมงคล รุณธาตุ
0005416,0159552119,802975612,9715508148,7882,480
 6,850459,81137,2455,7451,321,94382,926402359,34018,481197499,16322,71913,1942,640,257161,371