ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง
563,9652848019,5541,11232,606111412,80951314338,9342,020
1. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
นายสง่า จันทร์วิเศษ
875,8945708518,6031,11743,37814500017627,8751,832
2. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย
926,8985158618,9281,20154,15121400018329,9771,930
3. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
นายปราโมทย์ แสนกล้า
876,4134398620,4491,14685,93828000018132,8001,865
4. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
นายจัตุพร บุญระดม
1177,7876309319,7381,24432,1329912,5939921432,2502,072
5. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
นายสนอง สุดสะอาด
1117,0325886912,50788819113500018120,4501,511
6. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
นายพีรพงศ์ สุรเสน
1167,93785010423,1851,78354,21823200022535,3402,865
7. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น
987,7645779924,0801,40121,8187611,7206520035,3822,119
8. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์
917,11450613232,6211,87765,30923400022945,0442,617
9. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
นายสุชิต ชมภูวงศ์
775,85341912931,4291,83364,53521523,40916721445,2262,634
10. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
นายศักดา จันทร์ฝอย
1007,3786218918,9831,24733,08213200019229,4432,000
11. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
นายคำปุ่น บุญเชิญ
1229,73378616336,5202,04442,97711737,71630329256,9463,250
12. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)
1027,56755911524,8091,48716112400021832,9872,070
13. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
นางภานิชา อินทร์ช้าง
605,28435016742,4522,32154,15617211,9527023353,8442,913
14. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี
15510,2648489920,0251,29854,54819713,71113326038,5482,476
15. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
นายธีระพงศ์ บุษบงก์
1047,0476137414,51299832,9429900018124,5011,710
16. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม
856,61238810923,8621,33343,50916500019833,9831,886
17. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
836,15144611925,7191,51576,30327512,2198521040,3922,321
18. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
นายโกวิท เพลินจิตต์
1709,6666086613,34782621,9708949,41139124234,3941,914
19. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
นายเธียนไท คำล้าน
1308,6876918518,7571,17921,6727700021729,1161,947
20. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์
1078,1235349925,3711,31521,3175712,0409020936,8511,996
21. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์
865,6984445612,35975221,2425800014419,2991,254
22. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
นายถาวร คูณิรัตน์
1097,57056013934,4052,11053,78518311,9008925447,6602,942
23. ประถมศึกษายโสธร เขต 1
นายอดุลย์ กองทอง
1317,9657495911,18380922,16610100019221,3141,659
24. ประถมศึกษายโสธร เขต 2
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
1227,6916776212,31988021,3715700018621,3811,614
25. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
นายธนชน มุทาพร
1418,1245969321,0171,40018653424,53818923734,5442,219
26. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
นายมนัส เจียมภูเขียว
16211,2218529720,7551,29322,52210300026134,4982,248
27. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
1177,4825436716,13395643,33214500018826,9471,644
28. ประถมศึกษาอำนาจเจริญ
นายธนัญชัย สายสุด
17110,6378837816,4941,10121,5427111,9846525230,6572,120
29. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
นายเกิดมี สอนเมือง
1338,8306956914,94598821,9714611,7497220527,4951,801
30. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ดร.เจริญ ราชโสภา
412,8672236014,46479932,34711500010419,6781,137
31. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
936,0264866012,09281816082726,24227215624,9681,603
32. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
1479,1308295910,81380621,5486400020821,4911,699
33. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
นายศุภสิน ภูศรีโสม
1429,264706448,49755100000018617,7611,257
34. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
นายบวร เทศารินทร์
1157,7716665511,07676354,01320000017522,8601,629
35. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
นายวสันต์ สัตยคุณ
1589,7688469620,0091,29654,61819200025934,3952,334
36. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
นายภัญญู ภูริศรี
1097,60759511125,2951,48121,6408038,83836922543,3802,525
37. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
นายพรชัย โพคันโย
1066,7775638517,5181,19532,23010300019426,5251,861
38. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
นายรัฐอิสรา กงวงษ์
1007,4375429924,9351,41843,41613400020335,7882,094
39. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
นายวิทยา ประวะโข
855,5693806614,69793954,66321200015624,9291,531
40. ประถมศึกษาเลย เขต 1
นายรอง ปัญสังกา
884,7273955712,07680122,2319512,12010714821,1541,398
41. ประถมศึกษาเลย เขต 2
นายพลชัย ชุมปัญญา
966,1384675813,00089032,6431,06400015721,7812,421
42. ประถมศึกษาเลย เขต 3
นายพิสุทธิ์ แสนเมือง
933,857391142,6701871917350001087,444613
43. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
นายอภิชัย ทำมาน
976,5434955912,76077821,9658911,5356615922,8031,428
44. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
นางละออตา พงษ์ฤทัศน์
574,0333074610,50865321,6797500010516,2201,035
45. ประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1
นายอนุกูล ทองนุ้ย
725,09037013232,4931,80965,61421112,2491221145,4462,402
46. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
นางสุภารีย์ โพนเงิน
1327,8657136110,73078722,1439724,85620819725,5941,805
47. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ดร.ชนาธิป สำเริง
15110,1037796712,99887021,5197311,7437222126,3631,794
48. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
นายชัยณรงค์ แสงคำ
966,631515478,86661011,4986311,6146914518,6091,257
49. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ดร.สกล คามบุศย์
1629,6449736713,46898711,18312714,33017023128,6252,257
50. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
นายอนันต์ พันนึก
22714,1791,21010219,4901,44954,31517400033437,9842,833
51. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
นายสุภาพ วงษามาตย์
1318,1747638417,8711,25122,0419600021728,0862,110
52. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
นายยงยุทธ พรหมแก้ว
1177,4736515711,89381400023,775017623,1411,465
53. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น(รองฯรก)
965,6965207414,9441,05319364200017121,5761,615
54. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
1177,4146717918,6631,18311,3685611,6647419829,1091,984
55. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
นายเทวรัฐ โตไทยะ
594,67836511127,6411,58532,4318624,28816617539,0382,202
56. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
นายไพรวัลย์ จันทะนะ
1429,79271511124,2601,49543,21712711,7153725838,9842,374
57. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
นายจุฬา ชิณวงศ์
776,09745410122,0661,35444,40517700018232,5681,985
58. ประถมศึกษานครพนม เขต 1
14510,68584210022,6831,32643,83618312,3278325039,5312,434
59. ประถมศึกษานครพนม เขต 2
นายประสงค์ สุภา
866,3184269421,9781,21454,82521700018533,1211,857
60. ประถมศึกษามุกดาหาร
นายมารุต อุปนิสากร
1459,5967569819,8091,29433,19014900024632,5952,199
61. มัธยมศึกษา เขต 31
217223176,1384181513,7466971644,8402,1725064,8963,310
62. มัธยมศึกษา เขต 32
นายรณชัย สุขสมบูรณ์
2198243511,8157581816,6679371128,0781,4456656,7583,164
63. มัธยมศึกษา เขต 33
นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)
6487685315,8771,0271513,3976171126,7051,1718556,4662,883
64. มัธยมศึกษา เขต 28
นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน)
2172275920,2671,37598,8625131333,5021,7378362,8033,652
65. มัธยมศึกษา เขต 29
นายพิทยา ไชยมงคล
1115124013,5978542724,3121,3591334,4521,8128172,4764,037
66. มัธยมศึกษา เขต 30
ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค
218524185,597386108,323443614,5976833628,7021,536
67. มัธยมศึกษา เขต 25
นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
87031374514,1779081613,1726781440,5731,8218368,6253,544
68. มัธยมศึกษา เขต 20
นายมรกต กลัดสอาด
663278319,6326321513,0146681128,9701,4206352,2482,798
69. มัธยมศึกษา เขต 19
นายไพโรจน์ พรมสอน
222229288,8995891513,986658717,4797365240,5862,012
70. มัธยมศึกษา เขต 21
นายสมใจ วิเศษทักษิณ
2155253512,039720119,926449818,4717275640,5911,921
71. มัธยมศึกษา เขต 26
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
444957195,45049944,296256822,4349553532,6291,767
72. มัธยมศึกษา เขต 27
ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
2212283510,2388201311,1136631025,0471,2856046,6102,796
73. มัธยมศึกษา เขต 24
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
121,153174245,5164531211,762702717,5468595535,9772,188
74. มัธยมศึกษา เขต 23
นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์
311325207,7585031313,359672921,8091,0034543,0392,203
75. มัธยมศึกษา เขต 22
นายมงคล รุณธาตุ
1105135315,8849422119,802975612,9715508148,7622,480
 6,859460,40937,1795,7341,318,20882,794401359,65518,493194492,52122,41213,1882,630,793160,878