ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง
563,9892888019,5501,11332,606111412,80951314338,9542,025
1. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
นายสง่า จันทร์วิเศษ
875,8595708518,5511,11543,37814500017627,7881,830
2. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย
926,8955148618,9371,19854,15121400018329,9831,926
3. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
นายปราโมทย์ แสนกล้า
886,5084458319,9941,12485,93828000017932,4401,849
4. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย
1177,8066299319,7281,24532,1329912,5939921432,2592,072
5. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
1117,0385886912,50488819113500018120,4531,511
6. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
นายพีรพงศ์ สุรเสน
1167,94284010423,1901,78354,21823200022535,3502,855
7. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น
987,7765949924,0751,40121,8187611,7206520035,3892,136
8. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์
917,11750413232,5361,87465,30923400022944,9622,612
9. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
นายสุชิต ชมภูวงศ์
775,85941912931,4541,83164,53521523,40916721445,2572,632
10. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
นายศักดา จันทร์ฝอย
997,2396089019,1381,25533,08213200019229,4591,995
11. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
นายคำปุ่น บุญเชิญ
1239,71989316336,5172,04442,97711725,23819629254,4513,250
12. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)
1037,64656211424,6551,47816112400021832,9122,064
13. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
นางภานิชา อินทร์ช้าง
605,26735016742,4522,32454,15617211,9527023353,8272,916
14. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี
15510,2648509920,0251,29854,54819713,71113326038,5482,478
15. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
นายธีระพงศ์ บุษบงก์
1047,0746207414,54999732,9429900018124,5651,716
16. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม
866,62638210823,5601,34743,41415600019833,6001,885
17. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
846,22945611825,5751,50576,29727512,2198521040,3202,321
18. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
นายโกวิท เพลินจิตต์
1709,6596046613,351826161927510,95047824234,5791,935
19. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
นายเธียนไท คำล้าน
1308,7246938418,1631,15832,27310300021729,1601,954
20. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์
1078,1515419824,9611,28831,9728612,0409020937,1242,005
21. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์
855,5824345712,54176621,2425800014419,3651,258
22. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
นายถาวร คูณิรัตน์
1097,59755613934,3622,12053,78518311,9008925447,6442,948
23. ประถมศึกษายโสธร เขต 1
นายอดุลย์ กองทอง
1317,8867425911,16880922,16610100019221,2201,652
24. ประถมศึกษายโสธร เขต 2
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
1227,6956776212,32388121,3715700018621,3891,615
25. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
นายธนชน มุทาพร
1418,1435979321,0211,40318653424,53818923734,5672,223
26. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
นายมนัส เจียมภูเขียว
16211,1658509720,7561,29333,82417500026235,7452,318
27. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
1177,4795426716,13096243,33214500018826,9411,649
28. ประถมศึกษาอำนาจเจริญ
นายธนัญชัย สายสุด
17310,8809077616,2271,07421,5427111,9846525230,6332,117
29. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
นายเกิดมี สอนเมือง
1318,7926906914,93798821,9714611,7497220327,4491,796
30. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ดร.เจริญ ราชโสภา
412,8752236014,46479932,34711500010419,6861,137
31. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
936,0174856012,05881716082726,24227215624,9251,601
32. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
1479,1276865910,72571821,5156500020821,3671,469
33. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
นายสนอง สุดสะอาด
1429,221707448,49755100000018617,7181,258
34. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
นายบวร เทศารินทร์
1157,7586655511,07176554,01320000017522,8421,630
35. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
นายวสันต์ สัตยคุณ
1599,8298499519,7481,28754,61819200025934,1952,328
36. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
นายภัญญู ภูริศรี
1097,55459011125,2261,48221,6408038,83836922543,2582,521
37. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
นายพรชัย โพคันโย
1066,7845628517,5181,19532,23010300019426,5321,860
38. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
นายรัฐอิสรา กงวงษ์
1007,4395429924,9591,41943,41613400020335,8142,095
39. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
นายวิทยา ประวะโข
855,5743836614,69793954,66321200015624,9341,534
40. ประถมศึกษาเลย เขต 1
นายรอง ปัญสังกา
884,6553805712,07180122,2319512,12010714821,0771,383
41. ประถมศึกษาเลย เขต 2
นายพลชัย ชุมปัญญา
966,1184635812,96288732,6431,06400015721,7232,414
42. ประถมศึกษาเลย เขต 3
นายพิสุทธิ์ แสนเมือง
933,857391142,6701871917350001087,444613
43. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
นายอภิชัย ทำมาน
976,5384955912,76277821,9658911,5356615922,8001,428
44. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
นางละออตา พงษ์ฤทัศน์
574,0533074610,50865321,6797500010516,2401,035
45. ประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1
นายอนุกูล ทองนุ้ย
735,20438013132,3391,80165,61421112,2491221145,4062,404
46. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
นางสุภารีย์ โพนเงิน
1327,8517126110,73078722,1439724,85620819725,5801,804
47. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ดร.ชนาธิป สำเริง
15210,1437746612,87086221,5197311,7437222126,2751,781
48. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
นายชัยณรงค์ แสงคำ
966,646522478,86361011,4986311,6146914518,6211,264
49. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ดร.สกล คามบุศย์
1639,7909786513,21796811,18312714,33017023028,5202,243
50. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
นายอนันต์ พันนึก
22914,1381,17810119,6361,44843,69514600033437,4692,772
51. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
นายสุภาพ วงษามาตย์
1318,1317568417,8501,25122,0419600021728,0222,103
52. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
นายยงยุทธ พรหมแก้ว
1177,4636345711,88679700023,775017623,1241,431
53. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น(รองฯรก)
935,5665077515,0721,05519364200016921,5741,604
54. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
1177,4106697918,6631,18311,3685611,6647419829,1051,982
55. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
594,67836511127,5831,58532,4318624,28816617538,9802,202
56. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
นายไพรวัลย์ จันทะนะ
1429,80971611124,2601,49543,21712711,7153725839,0012,375
57. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
นายทินกร อินทะนาม
776,09745410122,0581,35644,40517700018232,5601,987
58. ประถมศึกษานครพนม เขต 1
15010,9958649521,8931,27843,83618312,3278325039,0512,408
59. ประถมศึกษานครพนม เขต 2
นายประสงค์ สุภา
866,3084279421,8621,20654,82521700018532,9951,850
60. ประถมศึกษามุกดาหาร
นายมารุต อุปนิสากร
1459,6097449819,8181,28533,19014900024632,6172,178
61. มัธยมศึกษา เขต 31
217223175,9844171513,6767181645,2152,2365065,0473,394
62. มัธยมศึกษา เขต 32
นายรณชัย สุขสมบูรณ์
2198243511,8157581816,6679371128,0781,4456656,7583,164
63. มัธยมศึกษา เขต 33
นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)
6476725315,8771,0271513,3976171126,7051,1718556,4552,887
64. มัธยมศึกษา เขต 28
นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน)
2172275920,2671,37598,8625131333,5021,7378362,8033,652
65. มัธยมศึกษา เขต 29
นายพิทยา ไชยมงคล
1115124013,7418542724,2821,3631334,4521,8128172,5904,041
66. มัธยมศึกษา เขต 30
ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค
329439175,273357119,518526615,6687913730,7531,713
67. มัธยมศึกษา เขต 25
นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
131,2521935117,0201,17676,5703451335,7411,8398460,5833,553
68. มัธยมศึกษา เขต 20
นายมรกต กลัดสอาด
663278319,4546321513,0146681128,9701,4206352,0702,798
69. มัธยมศึกษา เขต 19
นายไพโรจน์ พรมสอน
222229288,8995891513,986658717,4797365240,5862,012
70. มัธยมศึกษา เขต 21
นายสมใจ วิเศษทักษิณ
2155253512,039720119,926449818,4717275640,5911,921
71. มัธยมศึกษา เขต 26
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
444957195,45049944,296256822,4349553532,6291,767
72. มัธยมศึกษา เขต 27
ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
2212283510,2388201311,1136631025,0471,2856046,6102,796
73. มัธยมศึกษา เขต 24
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
121,153174245,5164531313,157787615,6177745535,4432,188
74. มัธยมศึกษา เขต 23
นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์
311325207,6495011313,359672921,8091,0034542,9302,201
75. มัธยมศึกษา เขต 22
นายมงคล รุณธาตุ
1105135315,8849422119,802975612,9715508148,7622,480
 6,876461,56337,1725,7211,316,57282,753395355,99618,382192486,26722,49713,1842,620,398160,804