ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง
573,9882967919,4441,10632,606111412,80951314338,8472,026
1. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
นายสง่า จันทร์วิเศษ
885,9915768418,3671,10643,37814500017627,7361,827
2. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย
937,0015338518,8441,19154,15121400018329,9961,938
3. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
นายปราโมทย์ แสนกล้า
886,6134578420,6551,14175,37125100017932,6391,849
4. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย
1177,7716269319,8871,25232,1329612,5939921432,3832,073
5. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
1127,1035886812,30689219113500018120,3201,515
6. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
นายพีรพงศ์ สุรเสน
1177,99482910322,9941,76654,21622700022535,2042,822
7. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น
1048,3356249423,2471,38121,8187811,8067220135,2062,155
8. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์
927,13051312931,3181,81865,30923400022743,7572,565
9. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
นายสุชิต ชมภูวงศ์
775,79641312931,1561,80364,44521323,40916721444,8062,596
10. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
นายศักดา จันทร์ฝอย
997,1725999019,0591,26433,08213200019229,3131,995
11. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
นายคำปุ่น บุญเชิญ
1239,77579016236,0892,05242,97711737,75030329256,5913,262
12. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)
1047,74555011224,0081,47416112400021732,3642,048
13. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
นางภานิชา อินทร์ช้าง
615,28935316642,3092,31654,15617211,9527023353,7062,911
14. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี
1529,98983110020,0461,29954,54819713,71113325838,2942,460
15. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
นายธีระพงศ์ บุษบงก์
1036,9526287414,49399732,9429900018024,3871,724
16. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม
876,72639410723,4841,34843,41415600019833,6241,898
17. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
846,24545511825,5111,50376,29727512,2198521040,2722,318
18. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
นายถาวร คูณิรัตน์
1699,7926116513,202820161927510,94347824034,5561,936
19. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
นายวิชัย แสงศรี
1318,7596968318,0161,15032,27310300021729,0481,949
20. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ดร.ไครรัตน์ โคสะสุ
1078,1275519824,7781,29331,9728612,0409020936,9172,020
21. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
นายเธียนไท คำล้าน
845,4734345812,65477121,2425800014419,3691,263
22. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข
1107,58956013833,9782,10953,78518311,9008925447,2522,941
23. ประถมศึกษายโสธร เขต 1
นายอดุลย์ กองทอง
1317,8357315911,19980922,16610100019221,2001,641
24. ประถมศึกษายโสธร เขต 2
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
1227,5886686312,86590817573100018621,2101,607
25. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
นายธนชน มุทาพร
1378,1846019220,7351,38918653424,44818723234,2322,211
26. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
นายมนัส เจียมภูเขียว
16110,9898389820,8371,29333,82417500026235,6502,306
27. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
1177,4265446716,15896843,36814900018826,9521,661
28. ประถมศึกษาอำนาจเจริญ
นายธนัญชัย สายสุด
17410,9409127516,0711,06421,5427111,9846525230,5372,112
29. มัธยมศึกษา เขต 31
นายกิตติ บุญเชิด
217223175,9844171513,6767181645,2152,2365065,0473,394
30. มัธยมศึกษา เขต 32
นายรณชัย สุขสมบูรณ์
2198243511,8517581816,6679371128,0781,4456656,7943,164
31. มัธยมศึกษา เขต 33
นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)
6476725315,8771,0271513,3976171126,7051,1718556,4552,887
32. มัธยมศึกษา เขต 28
นายภัทธศาสน์ มาสกุล
3286405819,7871,36098,8625131333,4251,7418362,3603,654
33. มัธยมศึกษา เขต 29
นายพิทยา ไชยมงคล
1115124013,7418542724,2821,3631334,4521,8128172,5904,041
34. มัธยมศึกษา เขต 30
ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค
329439175,239359119,577542615,6687913730,7781,731
 3,218221,85817,4112,993696,18943,058196171,2388,48494241,10711,5476,5011,330,39280,500