ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง
553,8562818119,8251,13032,606111412,80951314339,0962,035
1. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
นายสง่า จันทร์วิเศษ
865,8755668618,7641,12643,37814500017628,0171,837
2. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย
926,8855168618,9441,20054,15121400018329,9801,930
3. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
นายปราโมทย์ แสนกล้า
876,3944468620,4871,14586,42931200018133,3101,903
4. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
นายจัตุพร บุญระดม
1177,8376359420,3551,26821,4837412,5939921432,2682,076
5. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
นายสนอง สุดสะอาด
1086,7525637213,00793619113500018120,6701,534
6. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
นายพีรพงศ์ สุรเสน
1026,77450711625,7091,64175,64924500022538,1322,393
7. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น
977,74857910124,9531,45021,8187411,7206520136,2392,168
8. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์
927,19251213232,7601,88165,30923400023045,2612,627
9. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
นายสุชิต ชมภูวงศ์
785,87742812931,4451,84864,53521523,40916721545,2662,658
10. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
นายศักดา จันทร์ฝอย
1007,4086248918,9921,24833,08213200019229,4822,004
11. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
นายคำปุ่น บุญเชิญ
1259,85080716236,4272,05142,97711737,74329829456,9973,273
12. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)
1017,41554511725,1291,49816112400021933,1552,067
13. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
นาง
615,40735816642,4482,31154,15617211,9527023353,9632,911
14. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี
15410,26183810020,3241,33754,54819713,71113326038,8442,505
15. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
นายธีระพงศ์ บุษบงก์
1046,9026177514,9611,01532,9429900018224,8051,731
16. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม
856,61538810923,8411,32743,50916500019833,9651,880
17. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
826,11844311925,9131,51876,30327512,2198520940,5532,321
18. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
นายโกวิท เพลินจิตต์
1709,9317826814,31392922,58510937,88833424334,7172,154
19. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
นายเธียนไท คำล้าน
1298,6776898618,9301,19021,6727700021729,2791,956
20. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์
1067,98151710025,6521,32121,3175712,0328320936,9821,978
21. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์
875,7634655712,52576121,2425800014619,5301,284
22. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
นายถาวร คูณิรัตน์
1097,60956213934,6872,11053,60318711,9008925447,7992,948
23. ประถมศึกษายโสธร เขต 1
นายอดุลย์ กองทอง
1318,0317565911,24981522,16610100019221,4461,672
24. ประถมศึกษายโสธร เขต 2
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
1227,7406866212,34288121,3715700018621,4531,624
25. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
นายธนชน มุทาพร
1397,8875879521,2611,41918653424,53818923734,5512,229
26. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
นายมนัส เจียมภูเขียว
16111,1308489820,9511,30833,82417500026235,9052,331
27. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
1177,4605386716,12895543,33214500018826,9201,638
28. ประถมศึกษาอำนาจเจริญ
นายธนัญชัย สายสุด
17310,9129257616,2711,08221,5967311,9846525230,7632,145
29. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
นายเกิดมี สอนเมือง
1338,7606927015,10599621,9714611,7497220627,5851,806
30. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ดร.เจริญ ราชโสภา
412,8692246014,46479932,34711500010419,6801,138
31. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
936,0434846011,99380616082726,24227215624,8861,589
32. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
1509,6148575610,42378921,5485700020821,5851,703
33. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
นายศุภสิน ภูศรีโสม
1429,241694448,43852900000018617,6791,223
34. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
นายบวร เทศารินทร์
1157,7646755511,09876454,01320000017522,8751,639
35. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
นายวสันต์ สัตยคุณ
1569,6948119820,8251,33254,61819200025935,1372,335
36. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
นายภัญญู ภูริศรี
1087,61759811225,6551,49121,6408038,83836922543,7502,538
37. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
นายพรชัย โพคันโย
1086,9945908317,1481,18932,23010300019426,3721,882
38. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
นายรัฐอิสรา กงวงษ์
1007,4685489925,2051,42743,41613400020336,0892,109
39. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
นายวิทยา ประวะโข
855,6103806614,76994854,62521900015625,0041,547
40. ประถมศึกษาเลย เขต 1
นายรอง ปัญสังกา
884,7534025712,14380122,2319512,12010714821,2471,405
41. ประถมศึกษาเลย เขต 2
นายพลชัย ชุมปัญญา
966,1464785813,06488432,6431,06400015721,8532,426
42. ประถมศึกษาเลย เขต 3
นายพิสุทธิ์ แสนเมือง
944,178404132,5841751869350001087,631614
43. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
นายอภิชัย ทำมาน
966,4594986013,00979221,9658911,5356615922,9681,445
44. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
นายภัญญู ภูริศรี
574,0163104610,52566221,6797500010516,2201,047
45. ประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1
นายอนุกูล ทองนุ้ย
714,93436213333,0001,81265,61421112,2491221145,7972,397
46. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
นางสุภารีย์ โพนเงิน
1328,1827416110,70279122,0839424,85620819725,8231,834
47. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ดร.ชนาธิป สำเริง
15110,1227906813,37289621,5197311,7437222226,7561,831
48. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
นายชัยณรงค์ แสงคำ
956,524511489,03363111,4986311,6146914518,6691,274
49. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ดร.สกล คามบุศย์
1639,6739926713,61198411,18312714,33017023228,7972,273
50. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
นายอนันต์ พันนึก
22714,0711,21610419,9401,47454,12517600033638,1362,866
51. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
นายสุภาพ วงษามาตย์
1297,9717378618,3211,28522,0419600021728,3332,118
52. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
นายยงยุทธ พรหมแก้ว
1207,5856765812,02884700023,775018023,3881,523
53. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
965,7805267415,1281,05919364200017121,8441,627
54. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
1177,4496867918,8691,20011,3685611,6647419829,3502,016
55. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
นายเทวรัฐ โตไทยะ
594,71136511127,6201,59132,4318624,28816617539,0502,208
56. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
นายไพรวัลย์ จันทะนะ
1419,79271211224,6071,51643,21712711,7153725839,3312,392
57. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
นายจุฬา ชิณวงศ์
755,87144310322,3851,36244,31515300018232,5711,958
58. ประถมศึกษานครพนม เขต 1
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช
14210,25180510423,5761,37443,83618312,3278325139,9902,445
59. ประถมศึกษานครพนม เขต 2
นายประสงค์ สุภา
856,2504239522,2271,22254,82521700018533,3021,862
60. ประถมศึกษามุกดาหาร
นายมารุต อุปนิสากร
1449,5097469919,9251,29933,19014900024632,6242,194
61. มัธยมศึกษา เขต 31
217223176,1384181513,7466971644,8372,1705064,8933,308
62. มัธยมศึกษา เขต 32
นายรณชัย สุขสมบูรณ์
196163512,0809581816,3281,0001230,1371,5746658,6413,548
63. มัธยมศึกษา เขต 33
นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)
6487685315,9141,0271513,3976171126,7051,1718556,5032,883
64. มัธยมศึกษา เขต 28
นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน)
2172275920,2811,37798,8625131333,5021,7378362,8173,654
65. มัธยมศึกษา เขต 29
นายพิทยา ไชยมงคล
1115123913,5178222724,1411,3131438,2772,0118176,0504,158
66. มัธยมศึกษา เขต 30
ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค
218524185,597386108,357443717,5368373731,6751,690
67. มัธยมศึกษา เขต 25
นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
87031374514,1929081613,1726781440,5731,8218368,6403,544
68. มัธยมศึกษา เขต 20
นายมรกต กลัดสอาด
663278319,7046301513,0146681128,9701,4206352,3202,796
69. มัธยมศึกษา เขต 19
นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์
222229278,4295551614,589686717,4797365240,7192,006
70. มัธยมศึกษา เขต 21
นายสมใจ วิเศษทักษิณ
2155253512,039720119,926449818,4717275640,5911,921
71. มัธยมศึกษา เขต 26
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
444957195,45049944,296256822,4349553532,6291,767
72. มัธยมศึกษา เขต 27
ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
2212283510,2388201311,1136631025,0471,2856046,6102,796
73. มัธยมศึกษา เขต 24
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
121,153174245,5224531211,762702717,5468595535,9832,188
74. มัธยมศึกษา เขต 23
นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์
2013217,9095141313,359672921,8091,0034543,0772,202
75. มัธยมศึกษา เขต 22
นายมงคล รุณธาตุ
0005416,0159552119,802975612,9715258148,7882,455
 6,831458,94137,0955,7781,332,41083,470404362,41818,629196499,83722,79813,2092,653,606161,992