ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง
573,9882967919,3971,10332,606111412,80951314338,8002,023
1. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
นายสง่า จันทร์วิเศษ
885,9915768418,3631,10443,37814500017627,7321,825
2. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย
937,0015338518,8461,19254,08320800018329,9301,933
3. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
นายปราโมทย์ แสนกล้า
876,4914488520,6531,14375,49625100017932,6401,842
4. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย
1187,8716379219,7121,24132,1329612,5939921432,3082,073
5. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
1127,1035886812,28489319113500018120,2981,516
6. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
นายพีรพงศ์ สุรเสน
1208,29267910122,4281,57143,54816700022534,2682,417
7. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น
1048,3246239423,2721,38121,8187811,8067220135,2202,154
8. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์
937,19651613132,1551,86365,30923400023044,6602,613
9. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
นายสุชิต ชมภูวงศ์
785,89742112831,0331,79564,44521323,40916721444,7842,596
10. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
นายศักดา จันทร์ฝอย
997,1585999019,0021,26233,08213200019229,2421,993
11. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
นายคำปุ่น บุญเชิญ
1239,77679016236,0892,05742,97711737,75030329256,5923,267
12. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)
1047,74555011224,0061,47416112400021732,3622,048
13. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
นางภานิชา อินทร์ช้าง
615,28935316642,3092,31654,15617211,9527023353,7062,911
14. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี
1529,95882510020,0371,29954,54819713,71113325838,2542,454
15. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ( รก. ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2)
1036,9446277414,49399732,9429900018024,3791,723
16. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม
876,73039310723,4811,34843,41415600019833,6251,897
17. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
846,24545511825,5111,50376,29727512,2198521040,2722,318
18. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
นายถาวร คูณิรัตน์
1699,7836126513,169819161927510,93048524034,5011,943
19. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
นายวิชัย แสงศรี
1318,7696988217,7001,13332,27310300021628,7421,934
20. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ดร.ไครรัตน์ โคสะสุ
1078,1255499824,6851,29331,9728612,0409020936,8222,018
21. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
นายเธียนไท คำล้าน
855,5904385712,29376321,2425800014419,1251,259
22. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข
1107,58956013833,9712,10753,78518311,9008925447,2452,939
23. ประถมศึกษายโสธร เขต 1
นายอดุลย์ กองทอง
1317,8377335910,91979822,16610100019220,9221,632
24. ประถมศึกษายโสธร เขต 2
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
1227,5326646312,86590817573100018621,1541,603
25. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
นายธนชน มุทาพร
1348,1535969220,7321,38918653424,44818722934,1982,206
26. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
นายมนัส เจียมภูเขียว
16110,9898349820,8371,29322,52210300026134,3482,230
27. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
1177,4185446716,15996843,36814900018826,9451,661
28. ประถมศึกษาอำนาจเจริญ
นายธนัญชัย สายสุด
17410,9409127516,0711,06421,5427111,9846525230,5372,112
29. มัธยมศึกษา เขต 31
นายไพศาล ประทุมวงศ์
329435175,7794471412,3196751645,2942,2365063,6863,393
30. มัธยมศึกษา เขต 32
นายรณชัย สุขสมบูรณ์
1109133511,3617801816,1589431230,3421,5556657,9703,291
31. มัธยมศึกษา เขต 33
นายสำเริง บุญโต
6476725315,8901,0281513,3976171126,7011,1718556,4642,888
32. มัธยมศึกษา เขต 28
นายภัทธศาสน์ มาสกุล
3286405819,7871,36098,8625131333,4251,7418362,3603,654
33. มัธยมศึกษา เขต 29
นายพิทยา ไชยมงคล
1115124013,6208562724,2821,3631334,4521,8128172,4694,043
34. มัธยมศึกษา เขต 30
ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค
329439175,239359119,577542615,6687913730,7781,731
 3,221222,29817,2602,990694,14842,907193167,4598,30995243,43311,6646,4991,327,33880,140