ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1. กิจกรรมหลัก การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการป้องกัน 2. กิจกรรมหลัก การจัดค่ายทักษะชีวิต"รวมพลังเด็กเยาวชน" (สพท.ละ 1 ค่าย : นักเรียน 100 คน) 3. กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการ 4. โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด) ข้อสังเกตหรือผลที่เกิดขึ้นก่อน-ระหว่างและหลังกิจกรรม
1.1 กิจกรรมย่อย การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด(นักเรียนระดับชั้น ม.1-3) 1.2 กิจกรรมย่อย การดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2.1 กิจกรรมหลัก การจัดค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กเยาวชน(สพท.ละ 1 ค่าย : นักเรียน 100 คน) 3.1 กิจกรรมย่อย การขับเคลื่อนและชี้แจงนโยบาย/สถานศึกษาสีขาว 3.2.1)กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน 3.2.2)กลุ่มเฝ้าระวังป้องกัน 3.2.3)กลุ่มบำบัดรักษา 3.2.4)กลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือ 4.1 กิจกรรมย่อย โรงเรียนมีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 4.2 กิจกรรมย่อย สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
อนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวม
1ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร11 7,47623,2463,702034,42412056021008901621,21630901,687154480106074029779421301,30420360114209461203428405461103178405111103178405112156031640982215603104092227
2ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว 6,78624,9563,3567235,17000000000000000000000000000000000000000000000000000
3ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร17 5,42717,6013,65646427,1481446621,10901,9153624,4941,24206,0984229543807751,2685,2221,068537,6111,0023,96082505,7873001,35740762,0700030360434314981931,0176501812,041101644427301,202121
4ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง46 7,90327,8583,169038,9305361,9042,03204,4721,84614,7042,289018,8393722,07243702,8813,38516,1822,411021,9784,66920,1882,412027,2693,21511,8731,390316,4810070708180261,3805,3641,03607,7801,0464,3931,01006,449295
5ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ 5,43319,1173,296027,84600000000000000000000000000000000000000000000000000
6ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย2 6,56118,9614,26927230,06301530015301530015309300936315300216631530021639930013200000000003993001323993001324
7ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า28 6,69920,5755,265032,5391129091,65802,6795543,5901,51505,6592261,54056102,3271,5805,8551,57709,0121,0914,5681,33506,9944931,71038902,5921584226306431925117007738692,31277503,9564241,75287403,050154
8ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย55 6,65419,5904,90671331,8631341,1822,52703,8434844,4152,23707,1361631,377464102,0141,3134,9001,5571107,8809383,8861,29306,11723183052961,59611730457395171173369605495562,42487603,8564511,74167102,863243
9ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายฐานันดร บรรดาศักดิ์63 4,32813,4622,425020,2153572,0851,36903,8111,0486,9661,56309,5773982,01660903,0231,8436,9971,340010,1801,3565,5781,15508,0896712,25236803,2911445387907611444977907209143,13548404,5337562,49244603,694269
10ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน34 6,65822,1416,25934235,4004422,2331,382604,1178916,5461,505609,0027903,332825975,0441,7717,8361,71317711,4971,0844,7931,392707,3395922,627875704,164934231402868493569132288221,0604,170857606,1476893,920730605,399196
11ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น41 7,23222,7834,996035,0113641,6591,44503,4685996,6161,78509,0001791,51932702,0251,7337,8871,830011,4501,5626,8841,708010,1543062,12366903,098352240025962303003655923,16073504,4873691,94440302,716142
12ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์83 8,97528,8306,827044,6327484,1453,67608,5691,63914,8144,214020,6676483,2451,21805,1113,76817,7114,099025,5782,92013,8293,385020,1341,1844,8391,25207,275204633109094620463310909461,0045,0231,52207,5496744,5911,20506,470227
13ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์34 9,10629,1196,291044,5167073,4151,29105,4139777,3151,904010,1962771,18741501,8791,9097,6231,707011,2391,2026,0311,30808,5413643,25069904,31397313500460973135704676744,18573805,5974563,93985305,248135
14ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย50 6,13119,8753,396029,4023451,9291,11503,3896945,8121,14907,6553291,394360102,0932,0557,9122,330012,2971,1504,3741,35306,8773171,21832101,85625495710001,31125499714101,3925582,24661903,4234212,09146302,975121
15ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ25 11,78638,1096,35224556,4922231,23473402,1915144,67164105,8263371,30222201,8611,4444,76334106,5489373,59452105,0524551,84033402,62926386614001,26929792014001,3573271,38330402,0143041,23123901,774153
16ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)25 6,74221,4344,355032,5311951,4501,00202,6473193,14098804,44716859627401,0389823,36761204,9617173,01985304,5892581,21022501,693102461005631023883605263511,49018902,0304201,45913402,01362
17ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นางภานิชา อินทร์ช้าง59 11,35434,4417,49442153,7104712,0712,09704,6391,55311,3102,6076515,5358674,9121,007656,8513,47113,1772,7806519,4933,33112,4912,8986518,7858913,9171,805656,67820472223201,15819764929201,1381,5436,7891,2341079,6731,0644,9871,046977,194327
18ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง44 4,09314,7522,500021,3452521,35287302,4775114,2701,05805,8392591,78149102,5311,1074,8601,08307,0508654,0411,21306,1194261,41360802,447792397032579239703255862,6861,03404,3064072,04989703,353115
19ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ38 4,48014,0082,680021,16821981257401,6055253,78695205,26314368718581,0231,2104,973906997,1881,0884,27776406,1293701,40033202,102912752903951283849506074601,57863902,6772821,21146701,960167
20ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี46 8,53825,3584,4502438,3703331,4001,681243,4388764,7091,637247,2463691,787525242,7051,4025,3101,393248,1298973,8681,456246,2453341,67049002,4941243065604861052626004276722,83874304,2535522,42956103,542167
21ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์37 5,20515,6812,457023,3432471,1381,28502,6709376,7091,08408,7302221,30833001,8601,8867,13880309,8271,9745,93155208,4576741,98421202,870143920551092796404524512,24620202,8993792,07620202,657265
22ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม31 7,36421,9284,07323833,6033061,2511,64203,1995823,8581,57406,01419681463201,6423,20110,2522,31317415,9407243,2261,2881665,4042131,14325181,61500000000004111,52732702,2654001,24820601,854128
23ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี28 8,55726,7054,63924040,1412031,32091202,4355444,45077805,77216177315401,0881,3674,41472406,5051,0523,86864305,5635471,83524802,6306217710240125403605343771,24413701,7582298028801,119108
24ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด44 6,57621,0053,031030,6125216870009201041,1851,78303,072915361671038973,95912,1072,494018,5607302,2591,86604,85520594355301,7013910900148391090014825999320201,45421686920201,28733
25ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายถาวร คูณิรัตน์65 6,35324,4253,59716834,5436805,2711,84207,7932,36114,0642,008018,4332842,26960303,1562,83114,8132,1608319,8872,06912,4691,6368316,2579555,70658307,24415668426001,10015668424101,0811,4097,0401,26009,7099204,30873705,965332
26ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายวิชัย แสงศรี57 5,69119,7493,681029,1213011,9401,083403,3649486,6351,663409,2863421,730276152,3632,73912,1192,349017,2072,00710,0072,127014,1414382,42548103,3442468531801,1172327513401,0175713,20959604,3765402,94536803,85394
27ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ดร.ไครรัตน์ โคสะสุ30 7,52724,1585,242036,9274402,0091,33203,7817735,2251,09007,0882301,04536301,6381,4775,4241,10908,0103,97313,1863,832020,9915841,98032002,88415842800586158428005863671,20119601,7642709187101,259103
28ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายเธียนไท คำล้าน10 3,97212,3673,033019,372018818003681871,63920602,032606789808364582,28616502,9095691,92915502,653152459610672000000000018875910401,051122508941073452
29ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข21 8,52231,0157,62513447,29615964283201,6333032,54081403,6576680631301,1856682,84368604,1974532,06756203,08216576215601,0832674001002674001002341,10831001,65212866024701,03566
30มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล83 0032,57629,70062,2760026,7623,69730,4590020,6048,20328,807001,5271,6863,213009,7509,20818,9580028,60925,92254,531005,6305,11410,744009588361,794009618391,800004,7575,0379,794002,9193,3716,29063
31มัธยมศึกษา 29นายพิทยา ไชยมงคล81 0038,68533,55872,243003,4072223,629004,6099535,562002,4892,2144,70307739,20433,59672,87707739,20433,59672,8770774,6714,0278,77500173127300001,1407631,903052332,54127,74560,809052315,51413,73729,774123
32มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค37 0017,22513,53330,7580076907690076907690001081080016,07712,79428,8710017,66414,22431,888001,2711,1932,46400101020001120017,63414,22431,858003,2172,9336,150
33มัธยมศึกษา 31นายกิตติ บุญเชิด1 0035,03630,18165,217002553275820025532758200404006666181,284006666181,2840048553000110001100255327582002553275823
34มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์51 0031,66126,30957,9700010,591010,5910014,1891,16215,351003,3064,2597,5650019,49418,20637,7000024,10419,26443,368004,6805,1089,788002805533500297383350011,51610,66122,1770020,93211,39932,331170
35มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)45 0030,41125,87856,2890010,87971911,5980012,5561,09313,6490502,3721,7044,1260013,30610,22223,5280011,0178,47919,496004,0433,1007,143007196831,402006775861,263009,5618,56018,121007,1766,42013,596168
รวม 1,322 202,129653,249312,616162,4921,330,4868,090 43,082 87,246 5,089 143,507 20,293 154,832 91,577 11,927 278,629 7,373 39,624 21,098 10,303 78,398 49,187 196,995 138,260 85,429 469,871 38,626 161,154 157,938 102,511 460,229 14,499 61,278 33,985 18,705 128,467 2,776 9,364 3,577 1,779 17,496 3,086 10,488 4,840 2,257 20,671 16,260 70,346 92,197 66,902 245,705 11,874 56,426 62,758 38,384 169,442 4,633
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (18/08/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน