ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) 1.1 นักเรียนระดับอนุบาล 1.2 นักเรียนระดับประถมฯ 1.3 นักเรียนระดับ ม.ต้น 1.4 นักเรียนระดับ ม.ปลาย 1.5 รวมนักเรียนทุกระดับชั้น 3.1 ผลดำเนินงานฝ่ายการเรียน 3.2 ผลดำเนินงานฝ่ายการงาน 3.3 ผลดำเนินงานฝ่ายสารวัตรฯ 3.4 ผลดำเนินงานฝ่ายกิจกรรม 4.3.1 ความพึงพอใจผู้บริหารฯ 4.3.2 ความพึงพอใจครูอาจารย์ 4.3.3 ความพึงพอใจกรรมการฯ 4.3.4 ความพึงพอใจผู้ปกครอง ตัวอย่างการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ (จากข้อ 2)จำนวนโรงที่ระบุ
ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง)
1ประถมศึกษาหนองคาย 1นายอภิชัย ทำมาน126 4,4403,7198416,24514,307882,0501,94995717110022,80620,04688736211015908870210159012040011941011644011446083
2ประถมศึกษาหนองคาย 2นางละออตา พงษ์ฤทัศน์105 3,5923,0818611,17511,092991,4581,53510500016,22515,70897436024758242632436226739168381713517135174
3ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายอนุกูล ทองนุ้ย211 8,9128,5949630,21629,149964,1854,01996797910043,39241,84196125852125852951125120902146642151592147623141683102
4ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นายเกิดมี สอนเมือง197 5,5614,7188518,38315,807863,6403,62710000027,58424,1528814362015658013674415460015954116053115559015757091
5ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2ดร.เจริญ ราชโสภา76 3,5832,5627212,5849,243732,5871,7716800018,75413,57672512908024075290772708023181221812218023170
6ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา155 3,9663,6909315,17815,1031002,2002,29610400021,34421,0899911045113137111552212939113137113038113335113533174
7ประถมศึกษาเลย 2นายพลชัย ชุมปัญญา159 4,7774,6659813,84213,9431013,0993,23710400021,71821,845101916629069282745956339960299602966239661461
8ประถมศึกษาเลย 3นายพิสุทธิ์ แสนเมือง108 1,4411,415985,3325,483103671650970007,4447,548101614706743051590634707238076340674307436062
9ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย161 5,9604,8468117,33614,127813,3833,0258900026,67921,99882150450159420155460160410163371163371164370163380177
10ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายรัฐอิสรา กงวงษ์188 7,4286,5748923,40320,738895,0344,3158600035,86531,62788959801101040991141117970127861130831130840126880133
11ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายวิทยา ประวะโข156 5,2755,42310316,33416,248993,3963,537104666610025,07125,27410110749011343092640113430111450111450110460109461126
12ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายยงยุทธ พรหมแก้ว172 1,1244,3573883,49016,5224736531,806277019805,26722,883434118551125571111711123591137451136452139431140412119
13ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น(รองฯรก)75 4,5311,9854414,5096,683462,9491,463501610022,15010,1314657320144291136371144300150231150231152211152211124
14ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ135 5,2803,5386720,33813,082643,4062,250660151029,02419,0216681611139591128701140581151471155440154450147520119
15ประถมศึกษานครพนม 1121 7,8243,7514826,80314,539543,1073,13010100037,73421,4205798350224380214462227350230320234280226360224380216
16ประถมศึกษานครพนม 2นายประสงค์ สุภา2 6,74957122,10518813,8320000032,686245121018410183201841018410184101841018410184
17ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร121 6,7462,7114022,14410,088463,6211,6494600032,51114,4484480510191550180660189570191550189570187590185610175
18ประถมศึกษาสกลนคร 1175 10,8697,3496832,67626,278804,8924,95510135535510048,79238,9378016412016511015818016790164120169701679016880110
19ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ255 8,3198,32710025,41225,4251005,1555,193101383810038,92438,983100184710190680173841194640205530212460209490205530195
20ประถมศึกษาสกลนคร 3นายทินกร อินทะนาม174 6,5585,7708821,92419,824904,1733,96395646410032,71929,6219111265011567010379011666012755012655112060212654288
21ประถมศึกษาขอนแก่น 1นายภูมิพัทธ เรืองแหล่153 4,3444,2609817,49617,016973,3053,0449200025,14524,3209710551011943011546112735013230013131012339012537081
22ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์29 5,0817511513,9252,182162,362161700021,3683,09414723018723018723018822020820207302082020820201
23ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายสนอง สุดสะอาด189 4,0303,9159711,92411,9211001,9532,01010300017,90717,846100117720118741108841115762128632126652120721118732187
24ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายบวร เทศารินทร์143 4,9893,8927815,19112,850852,2791,71175666610022,52518,5198210153112753111365313050114140014932014437014437098
25ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายวสันต์ สัตยคุณ258 6,6326,69110123,81624,3691023,9424,14910500034,39035,2091021768401699101501055176831190700196640198620196640151
26ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน4 5,16958118,74021912,17755300026,086332126173015186081930919201119007194071940619502
27ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.ชนาธิป สำเริง223 5,5975,57810017,96516,331912,8182,7149613729021226,51724,9139415172015075012794415372016065016362016461016560093
28ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายชัยณรงค์ แสงคำ141 4,2713,9609312,33412,106982,0471,9359500018,65218,001971103301083909948011433011730011829011433011730096
29ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายอนันต์ พันนึก126 7,8382,5893325,5919,277364,1692,188520509037,59814,5633985460296430284550296430301380297420296430300390266
30ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายสุภาพ วงษามาตย์ 5,3790019,443003,18800840028,094000002002002002002002002002
31ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร191 7,5345,8767823,47519,536833,7522,8627600034,76128,27481167500197540179702202490214370215360208430203480130
32ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว169 6,7784,8017125,12417,263693,3762,3246972608335,35024,44869149330232350224430232341242250240270239280236310154
33ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร188 5,4235,48210117,60417,432993,6313,6181004814058427,13926,9379917217018117017721018513018315018315018414018315035
34ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง134 7,9056,2757927,99623,248833,1862,8829000039,08732,4058311425012321011826012519013113013014012915012816074
35ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ175 5,3585,44210219,17019,1891003,2854,03712300027,81328,6681038590074103072105077100089880879008888187900176
36ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย101 6,5803,4655318,9569,413504,2381,71741272361330,04614,6314979250159260154310160250166190162230161240162230110
37ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า121 6,70210,885,385162,42020,64913,575665,1353,7087200032,48610,902,66833,56167610122620108751121630135472133492132502134482131
38ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย123 6,6893,5515319,49010,709554,8912,577537136769531,78317,5135586400174460169492178420183370184360181390180400151
39ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายฐานันดร บรรดาศักดิ์171 4,3994,2929813,49912,601932,4502,2699300020,34819,162948390190911809849190110775011072011468011072092
40ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน97 7,0743,3624822,54012,060545,3542,910543962967535,36418,6285364400189390187410192360200280203250202260200280169
41ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น151 7,3775,2567123,65317,419745,1372,8555600036,16725,5307196560141601118804147550151510151510149530151510111
42ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์209 9,0628,0458929,02726,420916,8896,2399100044,97840,704901199001419001191102142890162690165660165660160710109
43ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์122 9,3064,4494829,30315,271526,3692,8684500044,97822,5885081550159570144702162531168471167481165501170451144
44ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย193 6,1586,1239919,96420,0301003,4393,44810000029,56129,601100138560135590124682131621147461143501143501144491115
45ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ266 11,6228,9917738,07129,990796,4875,233813092558356,48944,4697917799019410101631311204910210850214810203920207880181
46ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)113 6,8473,2324721,72610,533484,3971,9534400032,97015,7184881410179430171510183390188340188340186360186360162
47ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นางภานิชา อินทร์ช้าง233 11,48111,4029934,37834,119997,4887,422994212526053,76853,195991091231111123084149110812601261080125109012111301201140166
48ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง122 4,1062,1955314,7397,558512,5381,2554900021,38311,0085188390150420141492154380157350158340158340160320126
49ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ85 4,5642,3155114,0556,756482,6951,2564700021,31410,3274864280157310146411156320163250165230160280162260132
50ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี172 8,5845,3376225,54615,612614,4392,42155242410038,59323,39461117630185760169884191700204561207531206541198630168
51ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์141 5,2623,6306915,77110,960692,4501,3995700023,48315,98968110420138460122602138460149350154300152320151330106
52ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม198 7,4097,58910221,91722,0001004,0364,28910623826611233,60034,14410212771012476099983126740125741128711128720124751125
53ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี211 8,5548,4479926,74026,268984,6534,65910024024010040,18739,61499157540164510148652164510190250192230192230192230211
54ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด234 6,6896,3109420,99720,353973,0333,04310000030,71929,70697202370224340208500227310236220237210235230232260238
55ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์215 6,3884,5677124,40918,200753,6012,96282168834934,56625,81275159640186660153990195570202500203481206460197550156
56ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายเธียนไท คำล้าน216 5,7395,5699719,83719,7821003,6713,1608600029,24728,5119715659115265013680115661016156016453016255016255076
57ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์205 7,5687,0869424,28421,859905,2785,1089700037,13034,0539212283012388011893012982013180013477013081012883088
58ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์83 3,9892,2315612,3456,950563,0331,3954600019,36710,576556135011434011137011335011533011434011434011533093
59ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายถาวร คูณิรัตน์142 8,5074,3505131,32816,478537,7074,883631341209047,67625,8315482710181750171823181750195610197590193630192640165
60ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.สกล คามบุศย์151 5,7813,2255618,96710,692563,2443,2991027800028,77217,21660112440190460184520193430198380200360200360198380129
61ประถมศึกษาอุดรธานี 1นายภัญญู ภูริศรี121 8,2473,8184629,00914,263496,2774,243683171394443,85022,4635186470187490169652193430200360200360193430193430164
62มัธยมศึกษา 21นายสมใจ วิเศษทักษิณ56 00000025,04822,8889117,07715,4839142,12538,37191233302431123312292702333028271233302530132
63มัธยมศึกษา 22นายมงคล รุณธาตุ48 00000027,21914,4325320,36310,4815147,58224,91352351816713162181661416713166141641616416157
64มัธยมศึกษา 23นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์37 00000022,13719,5808814,93613,3889037,07332,96889222002718025200271802421024210242102717126
65มัธยมศึกษา 24นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์3 00000019,104256116,213239135,3174951300550055005500550055005500550054
66มัธยมศึกษา 25นายอดิศักดิ์ มุ่งชู42 000424510732,63219,5846027,92916,4595960,60336,08860681507113070140721206915066180681606519032
67มัธยมศึกษา 26นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก35 00000017,92117,93610014,64914,68210032,57032,6181003140314010250181701718017180211402114035
68มัธยมศึกษา 27ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์41 00000024,35115,4766422,25914,3626546,61029,83864192713624036231362403722138211352413524139
69มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 83 00000032,74631,5629630,10630,39010162,85261,95299612205429051320632007013071120691406023069
70มัธยมศึกษา 29นายพิทยา ไชยมงคล81 00000038,68539,21710133,55834,62810372,24373,845102701017191691117371738070110711005724032
71มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค35 00000017,19715,7219113,55612,6879430,75328,40892314063106310631033403340433033403
72มัธยมศึกษา 313 00000035,0362,714830,1812,756965,2175,4708210491048204910500050005000500049
73มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์66 00000030,78931,82010325,92527,50410656,71459,324105323403135030360343203630041250382803729032
74มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)85 00000030,41130,54610025,87826,12510156,28956,671101592605629052330592606025060241612406025048
75มัธยมศึกษา 20นายมรกต กลัดสอาด55 00000030,24725,0558322,13528,35212852,38253,407102292813428132301402213329132301322923328232
76มัธยมศึกษา 19นายไพโรจน์ พรมสอน38 00000022,45813,5706018,32911,2496140,78724,81961291204111034180421003715038140371504012036
รวม 9,899 383,947 11,160,924 2,907 1,250,465 930,724 74 633,871 474,988 75 338,780 263,524 78 2,607,063 12,830,160 492 6,847 3,620 18 9,476 3,716 18 8,678 4,444 88 9,591 3,598 21 10,086 3,100 24 10,151 3,031 28 10,035 3,151 24 9,975 3,206 29 8,323
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (27/05/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน