ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) 1.1 นักเรียนระดับอนุบาล 1.2 นักเรียนระดับประถมฯ 1.3 นักเรียนระดับ ม.ต้น 1.4 นักเรียนระดับ ม.ปลาย 1.5 รวมนักเรียนทุกระดับชั้น 3.1 ผลดำเนินงานฝ่ายการเรียน 3.2 ผลดำเนินงานฝ่ายการงาน 3.3 ผลดำเนินงานฝ่ายสารวัตรฯ 3.4 ผลดำเนินงานฝ่ายกิจกรรม 4.3.1 ความพึงพอใจผู้บริหารฯ 4.3.2 ความพึงพอใจครูอาจารย์ 4.3.3 ความพึงพอใจกรรมการฯ 4.3.4 ความพึงพอใจผู้ปกครอง ตัวอย่างการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ (จากข้อ 2)จำนวนโรงที่ระบุ
ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง)
1ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร191 7,4765,8767923,24619,536843,7022,8627700034,42428,27482167500197540179702202490214370215360208430203480130
2ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว169 6,7864,8017124,95617,263693,3562,3246972608335,17024,44870149330232350224430232341242250240270239280236310154
3ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร188 5,4275,48210117,60117,432993,6563,618994644058727,14826,9379917217018117017721018513018315018315018414018315035
4ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง134 7,9036,2757927,85823,248833,1692,8829100038,93032,4058311425012321011826012519013113013014012915012816074
5ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ175 5,4335,44210019,11719,1891003,2964,03712200027,84628,6681038590074103072105077100089880879008888187900176
6ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย101 6,5613,4655318,9619,413504,2691,71740272361330,06314,6314979250159260154310160250166190162230161240162230110
7ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า121 6,69910,885,385162,49320,57513,575665,2653,7087000032,53910,902,66833,50667610122620108751121630135472133492132502134482131
8ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย123 6,6543,5515319,59010,709554,9062,577537136769531,86317,5135586400174460169492178420183370184360181390180400151
9ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายฐานันดร บรรดาศักดิ์171 4,3284,2929913,46212,601942,4252,2699400020,21519,162958390190911809849190110775011072011468011072092
10ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน97 6,6583,3625022,14112,060546,2592,910463422968735,40018,6285364400189390187410192360200280203250202260200280169
11ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น151 7,2325,2697322,78317,426764,9962,8555700035,01125,5507396560141601118804147550151510151510149530151510111
12ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์209 8,9758,0459028,83026,420926,8276,2399100044,63240,704911199001419001191102142890162690165660165660160710109
13ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์122 9,1064,4494929,11915,271526,2912,8684600044,51622,5885181550159570144702162531168471167481165501170451144
14ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย193 6,1316,12310019,87520,0301013,3963,44810200029,40229,601101138560135590124682131621147461143501143501144491115
15ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ266 11,7868,9917638,10929,990796,3525,2338224525510456,49244,4697917799019410101631311204910210850214810203920207880181
16ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)113 6,7423,2324821,43410,533494,3551,9534500032,53115,7184881410179430171510183390188340188340186360186360162
17ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นางภานิชา อินทร์ช้าง233 11,35411,40210034,44134,119997,4947,422994212526053,71053,195991091231111123084149110812601261080125109012111301201140166
18ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง122 4,0932,1955414,7527,558512,5001,2555000021,34511,0085288390150420141492154380157350158340158340160320126
19ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ85 4,4802,3155214,0086,756482,6801,2564700021,16810,3274964280157310146411156320163250165230160280162260132
20ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี172 8,5385,3376325,35815,612624,4502,42154242410038,37023,39461117630185760169884191700204561207531206541198630168
21ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์141 5,2053,6307015,68110,960702,4571,3995700023,34315,98968110420138460122602138460149350154300152320151330106
22ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม198 7,3647,58910321,92822,0001004,0734,28910523826611233,60334,14410212771012476099983126740125741128711128720124751125
23ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี211 8,5578,4479926,70526,268984,6394,65910024024010040,14139,61499157540164510148652164510190250192230192230192230211
24ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด234 6,5766,3109621,00520,353973,0313,04310000030,61229,70697202370224340208500227310236220237210235230232260238
25ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายถาวร คูณิรัตน์215 6,3534,5677224,42518,200753,5972,96282168834934,54325,81275159640186660153990195570202500203481206460197550156
26ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายวิชัย แสงศรี216 5,6915,5699819,74919,7821003,6813,1608600029,12128,5119815659115265013680115661016156016453016255016255076
27ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ดร.ไครรัตน์ โคสะสุ205 7,5277,0869424,15821,859905,2425,1089700036,92734,0539212283012388011893012982013180013477013081012883088
28ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายเธียนไท คำล้าน83 3,9722,2315612,3676,950563,0331,3954600019,37210,576556135011434011137011335011533011434011434011533093
29ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข142 8,5224,3505131,01516,478537,6254,883641341209047,29625,8315582710181750171823181750195610197590193630192640165
30มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล83 00000032,57631,5629729,70030,39010262,27661,95299612205429051320632007013071120691406023069
31มัธยมศึกษา 29นายพิทยา ไชยมงคล81 00000038,68539,21710133,55834,62810372,24373,845102701017191691117371738070110711005724032
32มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค35 00000017,22515,7219113,53312,6879430,75828,40892314063106310631033403340433033403
33มัธยมศึกษา 31นายกิตติ บุญเชิด3 00000035,0362,714830,1812,756965,2175,4708210491048204910500050005000500049
34มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์66 00000031,66131,82010126,30927,50410557,97059,324102323403135030360343203630041250382803729032
35มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)85 00000030,41130,54610025,87826,12510156,28956,671101592605629052330592606025060241612406025048
รวม 5,134 202,129 11,035,068 5,459 653,249 501,591 77 312,616 246,332 79 162,492 136,803 84 1,330,486 11,919,794 896 3,567 1,734 4 4,766 1,845 3 4,369 2,205 40 4,854 1,755 5 5,122 1,486 6 5,148 1,458 8 5,099 1,509 6 5,041 1,568 5 4,127
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (18/08/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน