wwwwasf
ข้อมูลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 สำหรับโรงเรียนปกติ ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนรายการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด จำนวนรายการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเมื่อคลิกupdate จำนวนรายการและงบประมาณที่ทำสัญญา การจ่ายเงินตามงวดงาน
จำนวนรายการจัดสรร จำนวนงบประมาณรับจัดสรร รับทราบ(นับคลิกupdate) จำนวนรายการจัดสรร จำนวนงบประมาณจัดสรร จำนวนรายการทำสัญญา จำนวนงบประมาณทำสัญญา งานงวด1จ่ายแล้ว งานงวด1จ่ายแล้ว งานงวด1จ่ายแล้ว รวมจ่ายเงินตามงวดงาน
1ประถมศึกษาหนองคาย 1นายอภิชัย ทำมาน266,792,20026266,792,200266,412,5005,936,430005,936,430
2ประถมศึกษาหนองคาย 2นางละออตา พงษ์ฤทัศน์6520,137,000656520,137,0006518,878,8279,000,457009,000,457
3ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายอนุกูล ทองนุ้ย9925,806,800999925,806,8009824,778,25016,462,071516,900163,10017,142,071
4ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นายเกิดมี สอนเมือง8222,732,300828222,732,3008220,485,38115,629,2480015,629,248
5ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2ดร.เจริญ ราชโสภา5719,977,000575719,977,0005718,421,92913,995,5891,651,740286,00015,933,329
6ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา5720,370,500575720,370,5005719,406,3907,810,900007,810,900
7ประถมศึกษาเลย 2นายพลชัย ชุมปัญญา6921,854,100696921,854,1006920,438,06214,758,8143,014,940610,00018,383,754
8ประถมศึกษาเลย 3นายพิสุทธิ์ แสนเมือง246,733,00024246,733,000236,561,4005,741,400005,741,400
9ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย5520,697,000555520,697,0005418,484,40015,081,4792,523,180326,70017,931,359
10ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายรัฐอิสรา กงวงษ์5914,921,600595914,921,6005814,143,50013,696,000786,000014,482,000
11ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายวิทยา ประวะโข5723,769,900575723,769,9005622,631,4409,068,620439,32009,507,940
12ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายยงยุทธ พรหมแก้ว6017,891,200606017,891,2005916,305,00016,305,0000016,305,000
13ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น(รองฯรก)7621,431,300767621,431,3007619,609,42917,527,9290017,527,929
14ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ8021,730,400808021,730,4008021,125,20015,888,1061,026,060816,96017,731,126
15ประถมศึกษานครพนม 110026,353,80010010026,353,80010025,929,74422,266,614950,040577,92023,794,574
16ประถมศึกษานครพนม 2นายประสงค์ สุภา8325,902,700838325,902,7008324,894,72813,345,901587,880013,933,781
17ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร4011,105,600404011,105,6004010,944,60010,149,2000010,149,200
18ประถมศึกษาสกลนคร 16621,737,300666621,737,3006620,920,40019,627,660291,840019,919,500
19ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ307,246,40030307,246,400296,977,6006,977,600006,977,600
20ประถมศึกษาสกลนคร 3นายทินกร อินทะนาม5816,249,100585816,249,1005816,012,60014,884,6290014,884,629
21ประถมศึกษาขอนแก่น 1นายภูมิพัทธ เรืองแหล่3715,407,700373715,407,7003712,720,94310,942,4431,185,700592,80012,720,943
22ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์8223,283,800828223,283,8008221,775,12219,639,0682,136,054021,775,122
23ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายสนอง สุดสะอาด9624,919,800969624,919,8009524,093,60023,428,100186,000430,00024,044,100
24ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายบวร เทศารินทร์6621,801,200666621,801,2006620,207,09916,743,200512,400315,20017,570,800
25ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายวสันต์ สัตยคุณ4116,312,300414116,312,3004115,635,7995,955,900216,000288,0006,459,900
26ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน162,961,70016162,961,700162,961,7002,959,750002,959,750
27ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.ชนาธิป สำเริง8222,726,000828222,726,0008221,493,95418,454,2900018,454,290
28ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายชัยณรงค์ แสงคำ265,180,90026265,180,900193,780,6002,371,500002,371,500
29ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายอนันต์ พันนึก9723,398,600979723,398,6009523,051,11823,051,1180023,051,118
30ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายสุภาพ วงษามาตย์309,888,00030309,888,000298,636,7006,571,300006,571,300
31ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร7927,139,600797927,139,6007925,638,78023,050,1010200,00023,250,101
32ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว9325,709,400939325,709,4009324,809,10021,377,9201,385,460276,00023,039,380
33ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร5617,038,400565617,038,4005515,836,0298,369,800008,369,800
34ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง3213,922,300323213,922,3003213,292,2649,043,6303,118,434270,00012,432,064
35ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ7521,954,500757521,954,5007521,257,58020,056,560951,420249,60021,257,580
36ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย6622,123,700666622,123,7006621,293,60514,520,2702,411,098252,00017,183,368
37ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า7024,837,500707024,837,5007024,907,12627,186,586725,940576,00028,488,526
38ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย5616,333,800565616,333,8005616,145,80015,245,960416,520483,32016,145,800
39ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายฐานันดร บรรดาศักดิ์6924,066,200696924,066,2006923,678,89022,468,750294,540022,763,290
40ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน3812,277,900383812,277,9003811,725,2009,805,1601,920,040011,725,200
41ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น9626,700,200969626,700,2009424,891,10046,330,4910046,330,491
42ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์255,707,20025255,707,200255,608,4005,616,500005,616,500
43ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์5517,950,700555517,950,7005516,969,00011,858,4103,363,040843,27016,064,720
44ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย225,135,90022225,135,900225,135,9005,135,000005,135,000
45ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ10030,569,20010010030,569,20010030,347,30322,562,7793,945,480288,00026,796,259
46ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)203,899,40020203,899,400203,899,4003,701,400003,701,400
47ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นางภานิชา อินทร์ช้าง5213,934,800525213,934,8005212,558,99910,458,9000539,00010,997,900
48ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง8120,425,800818120,425,8008119,589,80018,220,321954,20063,10019,237,621
49ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ318,175,90031318,175,900318,122,3008,122,300008,122,300
50ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี9729,326,500979729,326,5009628,252,81219,930,296342,000020,272,296
51ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์7519,246,700757519,246,7007420,367,39417,941,731248,400331,20018,521,331
52ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม7021,569,200707021,569,2007020,793,51714,564,7311,134,168015,698,899
53ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี7725,333,500777725,333,5007725,065,70911,440,9781,704,847550,40013,696,225
54ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด2512,206,600252512,206,6002516,161,4356,005,9112,421,6111,770,01410,197,535
55ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์256,720,00025256,720,000256,654,2634,189,763004,189,763
56ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายเธียนไท คำล้าน7523,650,400757523,650,4007420,436,14019,499,3400019,499,340
57ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์8127,016,200818127,016,2008126,549,72017,982,2521,431,468019,413,720
58ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์5819,00055819,0005819,000819,00000819,000
59ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายถาวร คูณิรัตน์5616,230,300565616,230,3005616,543,40011,126,0000011,126,000
60ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.สกล คามบุศย์6315,878,700636315,878,7006315,537,05314,753,3250014,753,325
61กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ 4100000000000
62กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ 3900000000000
63ประถมศึกษาอุดรธานี 1นายภัญญู ภูริศรี288,642,80028288,642,800277,448,3986,649,501744,00007,393,501
64มัธยมศึกษา 21นายสมใจ วิเศษทักษิณ4011,176,900404011,176,9004010,029,68010,029,6800010,029,680
65มัธยมศึกษา 22นายมงคล รุณธาตุ6828,034,100686828,034,1006824,126,0067,064,886553,050737,4008,355,336
66มัธยมศึกษา 23นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์5821,265,600585821,265,6005820,351,8007,520,3031,374,630287,8009,182,733
67มัธยมศึกษา 24นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์3410,456,900343410,456,900349,992,0004,940,726775,874980,9006,697,500
68มัธยมศึกษา 25นายอดิศักดิ์ มุ่งชู6626,188,800666626,188,8006624,259,77116,122,0515,666,9302,470,76024,259,741
69มัธยมศึกษา 26นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก318,475,20031318,475,200318,172,1806,788,5921,383,58808,172,180
70มัธยมศึกษา 27ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์6119,686,600616119,686,6006117,832,4307,820,1801,714,32009,534,500
71มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 3410,497,900343410,497,900349,807,2187,984,9581,822,26009,807,218
72มัธยมศึกษา 29นายพิทยา ไชยมงคล308,969,80030308,969,800308,553,6965,591,996702,600553,0006,847,596
73มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค4917,367,800494917,367,8004914,343,49912,328,4051,758,774256,32014,343,499
74มัธยมศึกษา 315017,554,800505017,554,8005017,029,10011,621,9501,646,590288,84013,557,380
75มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์143,818,80014143,818,800143,801,0152,366,295567,420364,0003,297,715
76มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)7529,636,800757529,636,8007525,915,62122,984,6431,387,500024,372,143
77มัธยมศึกษา 20นายมรกต กลัดสอาด5017,649,400505017,649,4005016,320,98312,699,7032,968,320652,96016,320,983
78มัธยมศึกษา 19นายไพโรจน์ พรมสอน6424,052,300646424,052,3006421,465,57410,421,2092,482,891012,904,100
รวม 4,333.00 1,338,693,200.00 4,333.00 4,333.00 1,338,693,200.00 4,308.00 1,270,054,004.26 988,589,555.55 68,341,467.04 17,690,564.00 1,074,621,586.59
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (27/05/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน