ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรประจำ สพท. บุคลากรช่วยราชการ ลูกจ้างและอื่นๆ รวม ข้อมูลเพิ่มเติม..
ผอ. รอง ผอ. ศน. บุคลากร.กศ. ขรก.ครู ขรก.พลเรือน พนักงานฯ ประจำ ชั่วคราว อื่นๆ
1 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 1 6 17 49 0 0 0 11 5 0 92
คลิก..
2 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 1 2 9 28 0 0 0 0 1 0 45
คลิก..
3 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 1 3 12 33 0 0 1 4 6 0 63
คลิก..
4 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 1 3 13 50 0 0 0 0 10 0 77
คลิก..
5 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 1 5 10 42 0 1 0 0 0 0 66
คลิก..
6 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 1 1 11 40 0 0 1 2 7 0 63
คลิก..
7 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 1 3 15 37 1 0 2 4 10 0 75
คลิก..
8 สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 0 2 16 39 0 0 0 1 4 0 68
คลิก..
9 สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 1 1 9 27 0 0 1 2 23 0 64
คลิก..
10 สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 1 2 19 48 0 0 0 0 10 0 80
คลิก..
11 สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 1 0 7 32 0 0 0 0 0 0 43
คลิก..
12 สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 1 3 9 47 0 2 0 1 5 0 79
คลิก..
13 สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 1 1 8 27 0 2 2 1 6 0 49
คลิก..
14 สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 0 4 17 35 0 0 0 0 0 0 60
คลิก..
15 สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1 5 12 30 1 0 0 1 1 0 70
คลิก..
16 สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 1 4 12 30 0 0 0 5 0 0 52
คลิก..
17 สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 1 1 16 33 0 1 1 3 16 0 73
คลิก..
18 สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 1 2 13 26 1 2 0 0 1 0 52
คลิก..
19 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 1 4 18 37 0 0 0 0 0 0 73
คลิก..
20 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 1 4 15 41 0 1 0 1 11 0 74
คลิก..
21 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 0 3 11 33 0 0 0 4 7 0 58
คลิก..
22 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 0 5 15 37 0 3 0 4 0 0 64
คลิก..
23 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 1 3 18 36 0 0 0 0 13 0 71
คลิก..
24 สพท.ประถมศึกษายโสธร เขต 1 1 5 6 38 0 0 0 0 0 0 56
คลิก..
25 สพท.ประถมศึกษายโสธร เขต 2 1 6 0 27 0 3 0 0 6 0 76
คลิก..
26 สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 2 8 34 32 0 0 0 0 0 0 82
คลิก..
27 สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 1 4 13 41 0 0 0 0 0 0 67
คลิก..
28 สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 1 1 13 39 0 0 0 4 9 0 67
คลิก..
29 สพท.ประถมศึกษาอำนาจเจริญ เขต - 0 4 11 49 0 0 0 7 0 0 72
คลิก..
30 สพท.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 1 2 15 32 0 0 0 4 2 0 56
คลิก..
31 สพท.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 1 1 11 13 0 0 0 5 2 0 33
คลิก..
32 สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 1 5 17 39 0 0 0 7 4 0 73
คลิก..
33 สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 1 6 15 41 0 0 0 2 10 0 75
คลิก..
34 สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 1 4 17 38 0 0 0 6 18 0 84
คลิก..
35 สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 1 2 16 35 0 1 0 0 0 0 61
คลิก..
36 สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 1 6 12 35 0 0 0 7 0 0 61
คลิก..
37 สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 1 5 16 45 0 1 0 5 6 0 81
คลิก..
38 สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 1 3 11 38 0 0 1 4 13 0 71
คลิก..
39 สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 1 5 8 25 0 0 0 0 0 0 42
คลิก..
40 สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 1 2 14 16 0 0 0 0 1 0 51
คลิก..
41 สพท.ประถมศึกษาเลย เขต 1 1 4 7 37 0 0 0 8 6 0 64
คลิก..
42 สพท.ประถมศึกษาเลย เขต 2 0 1 8 37 0 0 0 0 0 0 51
คลิก..
43 สพท.ประถมศึกษาเลย เขต 3 1 1 10 33 0 0 0 3 20 0 68
คลิก..
44 สพท.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 1 5 10 39 0 0 0 10 10 0 76
คลิก..
45 สพท.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 1 1 7 24 0 0 0 4 12 0 49
คลิก..
46 สพท.ประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1 1 0 3 15 0 0 0 0 1 0 30
คลิก..
47 สพท.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 1 4 14 35 0 0 0 0 3 0 59
คลิก..
48 สพท.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 1 1 12 41 0 0 0 0 9 0 67
คลิก..
49 สพท.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 0 2 10 27 0 0 0 0 0 0 41
คลิก..
50 สพท.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 1 2 10 45 0 2 0 3 8 0 74
คลิก..
51 สพท.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 1 2 12 32 0 0 0 6 0 0 53
คลิก..
52 สพท.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 1 1 5 11 0 5 0 0 0 0 40
คลิก..
53 สพท.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 1 4 13 38 0 0 1 6 8 0 78
คลิก..
54 สพท.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 0 2 6 29 0 1 0 6 5 0 52
คลิก..
55 สพท.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 1 2 16 34 0 0 0 3 9 0 68
คลิก..
56 สพท.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 1 7 19 42 0 0 0 7 0 0 77
คลิก..
57 สพท.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 1 5 17 40 0 0 0 2 11 0 76
คลิก..
58 สพท.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 1 3 12 38 0 0 0 5 8 0 67
คลิก..
59 สพท.ประถมศึกษานครพนม เขต 1 0 3 14 39 0 0 0 0 0 0 75
คลิก..
60 สพท.ประถมศึกษานครพนม เขต 2 1 2 10 11 0 0 0 1 0 0 31
คลิก..
61 สพท.ประถมศึกษามุกดาหาร เขต - 1 4 10 41 0 0 0 4 0 0 60
คลิก..
62 สพท.มัธยมศึกษา เขต 31 0 1 11 30 0 1 0 9 3 0 56
คลิก..
63 สพท.มัธยมศึกษา เขต 32 1 1 10 29 0 0 0 0 3 0 64
คลิก..
64 สพท.มัธยมศึกษา เขต 33 0 2 9 26 0 0 0 0 0 0 37
คลิก..
65 สพท.มัธยมศึกษา เขต 28 1 2 6 32 0 0 4 4 4 0 63
คลิก..
66 สพท.มัธยมศึกษา เขต 29 1 3 14 29 0 3 0 1 3 0 57
คลิก..
67 สพท.มัธยมศึกษา เขต 30 0 3 8 32 0 0 0 0 0 0 43
คลิก..
68 สพท.มัธยมศึกษา เขต 25 1 3 15 34 0 0 0 0 0 0 75
คลิก..
69 สพท.มัธยมศึกษา เขต 20 1 3 15 26 0 0 0 0 2 0 48
คลิก..
70 สพท.มัธยมศึกษา เขต 19 0 3 7 37 0 0 0 0 0 0 47
คลิก..
71 สพท.มัธยมศึกษา เขต 21 1 1 9 18 0 0 0 3 18 0 50
คลิก..
72 สพท.มัธยมศึกษา เขต 26 1 3 14 30 0 0 0 1 3 0 52
คลิก..
73 สพท.มัธยมศึกษา เขต 27 1 2 10 41 0 0 0 1 2 0 57
คลิก..
74 สพท.มัธยมศึกษา เขต 24 1 3 9 35 0 0 0 0 0 0 48
คลิก..
75 สพท.มัธยมศึกษา เขต 23 0 0 9 27 0 0 0 0 3 0 40
คลิก..
76 สพท.มัธยมศึกษา เขต 22 1 3 4 22 0 0 0 0 0 0 51
คลิก..
77 สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
78 สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
รวม 63 225 906 2,556 3 29 14 182 358 0 4,663
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (27/05/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน